Tarieven

Voor opdrachten, zoals bouwvoorbereiding en -begeleiding, meerjaren onderhoudsplanningen, specifiek bouwtechnisch onderzoek worden vooraf bindende afspraken gemaakt over de kostenvergoeding.
Tijdens een vrijblijvend gesprek bij ons op kantoor of eventueel ter plaatse, worden uw wensen besproken. Daarna doen wij u schriftelijk een aanbieding voor de door ons uit te voeren werkzaamheden. Pas na uw schriftelijke opdrachtbevestiging wordt met de werkzaamheden gestart.


Voor korte advies- en inspectieopdrachten gelden de volgende tarieven:


Maximaal 30 minuten€ 39

Tussen 30 en 60 minuten€ 78Bouwkundige inspectie, opname tijd maximaal 60 minuten

Met mondeling advies€ 156

Met schriftelijke advies€ 300

Met kostenraming of kostenraming t.b.v. NHG€ 375Bouwcontrole en oplevering, maximaal 60 minuten

Walcheren€ 156De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en materiaalkosten.
Reiskosten (behalve op Walcheren) worden berekend à € 0,19 per kilometer, excl. BTW.
Bij uitgebreide werkzaamheden, langere opname tijd e.d. worden bovengenoemde tarieven verhoogd met € 39,00, incl. BTW, per 30 minuten.

Prijswijzigingen voorbehouden.

Op onze werkzaamheden is de DNR (De Nieuwe Regeling) van toepassing